Etichetă: #FISC

Economie

Conformarea voluntară a contribuabililor – prioritate de bază a Serviciului Fiscal de Stat

Prioritatea de bază a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) este ca acțiunile de conformare voluntară întreprinse să contribuie la majorarea nivelului de respectare a legislației de către contribuabili, astfel încât intervenția forțată, acțiunile de control să fie reduse la minim. Programul de conformare pentru anul 2024 prevede politici de asistență și sprijin pentru contribuabili care

Economie

Serviciul Fiscal de Stat va întreprinde măsuri de intensificare a соnfоrmării benevole a contribuabililor

Serviciul Fiscal de Stat va reduce în perioada următoarelor luni numărul de controale fiscale efectuate prin metoda de verificare operativă, acestea urmând a fi planificate doar în temeiul petițiilor, sesizărilor parvenite la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (Butonul 3), precum și în contextul combaterii activității ilicite. Totodată, autoritatea fiscală va întreprinde

Economie

SFS organizează seminare de instruire pentru contribuabili în perioada 6-17 martie

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va organiza, în perioada 6-17 martie, mai multe seminare cu participarea contribuabililor. Graficul desfășurării seminarelor este publicat pe pagina-web a instituției. Astfel, instruirile vor fi organizate prin intermediul aplicației Zoom și vor fi moderate de către angajații subdiviziunii responsabile de metodologia impozitelor și taxelor – autori de articole în reviste

Economie

55 de miliarde de lei încasate de SFS în 12 luni ale anului 2022

Încasările la Bugetul Public Național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit 55,0 miliarde lei în 12 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 7,7 miliarde lei sau cu 16,4 % în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, la Bugetul de stat (BS), în anul 2022 s-au

Economie

29 decembrie 2022, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare

Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, în anul curent, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare este data de 29 decembrie 2022. În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, ci doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar. Astfel, în vederea evitării situațiilor

Share